SAVOLI RY

Yhdessä olemme enemmän

Savonlinnan Voimistelu ja Liikunta on 1912 perustettu seura, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolisesti liikuntaa eri toiminta –ja tavoitetasoilla. Seuran lajeja ovat telinevoimistelu, cheerleading, parkour sekä voimistelun eri alalajit.

Seurassa on yli 500 harrastajaa ja meillä työskentelee n. 30 ohjaajaa/valmentajaa tuntitöissä.

Hallitus

Seuran​ ​toimintaa​ ​johtaa​ ​hallitus,​ ​jossa​ ​on​ ​7 varsinaista jäsentä.​ ​​ ​Hallitus kokoontuu​ ​noin​ ​kerran​ ​kuukaudessa​ ​ja​ ​huolehtii​ ​seuran​ ​toiminnan​ ​sujuvuudesta​ ​sekä​ ​tekee päätöksiä​ ​mm.​ ​seuran​ ​investoinneista,​ ​harjoitusmaksuista​ ​ja​ ​järjestettävistä​ ​tapahtumista.​​ ​Mikäli​ ​hallitus​ ​tekee​ ​päätöksiä,​ ​jotka vaikuttavat​ ​harrastamiseen,​ ​tiedotetaan​ ​niistä​ ​aina​ ​sähköpostitse​ ​kaikille harrastajille.

HALLITUS 2023-2024

Johanna Tynkkynen, puheenjohtaja

Karoliina Heikkinen, varapuheenjohtaja

Karoliina Helander, sihteeri

Miia Lavonen, jäsen

Jarkko Saksman, jäsen

Sari Jaskio, jäsen

Mirka Myyryläinen, jäsen

Johanna Tynkkynen, puheenjohtaja

Karoliina Heikkinen, varapuheenjohtaja

Karoliina Helander, sihteeri

Miia Lavonen, jäsen

Jarkko Saksman, jäsen

Sari Jaskio, jäsen

Mirka Myyryläinen, jäsen

SAVOLI RY:N SÄÄNNÖT

Vastuullisuus

SaVoLin vastuullisuuden perustana on ajatus ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kestävästä harrastamisesta. Tavoitteenamme on, että niin kaikki seurassamme harrastavat kuin siellä vapaaehtoisena tai työntekijänä toimivat kokevat toimintamme kokonaisuudessaan turvallisena, luotettavana sekä kestävänä niin ympäristö kuin yhteiskunta näkökulmasta.  

Vastuullisuustyön tukena on Suomen Voimisteluliiton vastuullisuusaskeleet sekä voimistelun eettiset periaatteet. 

 HARRASTAMISEN TURVALLISUUS

 • Kaikilta lasten kanssa toimivilta työntekijöiltämme vaaditaan rikosrekisteriotteen esittäminen ennen työsuhteen alkua.
 • Ryhmissä laaditaan omat säännöt ja käydään läpi yleiset ohjeistukset.
 • Toimitamme kotiin ennen ryhmän alkua turvallisuutta lisäävät ohjeistukset esim. varustuksen osalta.
 • Käsittelemme ongelmatilanteet.
 • Ohjaajiamme koulutetaan ensiapu taitojen hallitsemisessa.
 • Tilojen ja välineiden turvallisuutta tarkastellaan säännöllisesti.
 • Ensiaputarvikkeet ovat ajantasalla ja helposti saatavilla.

 TYÖSKENTELY SEURASSA

 • Kaikilla työntekijöillä on lainmukaiset, ajantasalla olevat työsopimukset.
 • Työntekijöillä on tiedossa hallituksen sekä esihenkilön yhteystiedot.
 • Työntekijöiden vastuista ym. löytyy tietoa ohjaajanoppaassa, joka jaetaan työntekijälle ennen työsuhteen alkua.
 • Huolehdimme työntekijöiden jaksamisesta koulutuksilla sekä toistemme työaikoja kunnioittamalla. 
 • Työn kannalta tärkeistä aikatauluista muistutetaan ajoissa ja selkeästi (esim. näytöksen järjestelyt)
 • Jokainen saa työhön tarvittavan perehdytyksen ennen työnalkua sekä pävityskoulutusta työsuhteen aikana.
 • Tuemme ja kannustamme kouluttaumisessa.
 • Harrastustoimintaa ohjaa muun muassa laadukkaan lasten voimistelun -käsikirja.

HALLINTO

 • Seuran hallinto noudattaa toiminnassaan yhdistyslakia.
 • Viestintä seuran sisällä sekä seurasta ulospäin on läpinäkyvää ja totuudenmukaista.
 • Hallitus työskentelee taloudellisesti kestävästi ja suunnitelmallisesti seuraamalla taloutta kuukausittain ja noudattamalla laadittua budjettia.
 • Taloushallinnon palvelut ostetaan vastuulliselta yritykseltä.

YMPÄRISTÖ JA YHTEISKUNTA

 • Lajittelemme ja kierrätämme! Salilta löytyy eri jätteille omat kierrätysasiat.
 • Suosimme kimppakyytejä arjessa sekä kilpailumatkoilla.
 • Suosimme lähiyritysten palveluita sekä tuotteita.
 • Kartoitamme mielellämme yhteistyömahdollisuuksia muiden alueen toimijoiden kanssa kuten oppilaitokset, seurat, yritykset.

Yhteistyössä

Savonlinnan Voimistelu ja Liikunta

Toimisto
toimisto@savoli.fi

Seurakoordinaattori
Ida Vänttinen
Puh. 0442354028 (arkisin)
ida@savoli.fi

Puheenjohtaja
Johanna Tynkkynen
puheenjohtaja@savoli.fi

SAVOLI-Sali

Savonlinnan Voimistelu ja Liikunta

Nojanmaantie 15
Savonlinna, 57210
Finland

Ota yhteyttä